Dr Grigorije Demčenko i prof. subotičkog Pravnog fakulteta – crtice


GRIGORIJE DEMČENKO, redovni profesor  (Kijev, 1869. – Subotica, 1958.) (Otac Vasilije, majka Jevgenija). Doktor pravnih nauka, bavio se istorijom prava.  Imao je “profesorski stipendijat” Univerziteta Sv. Vladimira u Kijevu od 1892. do 1895. Zatim je premešten i unapređen za docenta Varšavskog univerziteta. U 1920. potvrđen kao honorarni nastavnik za Krivično pravo.  Dana 8. juna 1920. stigao u Suboticu i u prvom semestru nije mogao da drži predavanja. U 1922. postavljen za honorarnog redovnog prof. na Pravnom fakultetu  Subotici  (predmeti: Istorija slovenskog prava i Pravna enciklopedija i Krivično pravo). Do 1923. honorarni od tada redovni kontraktualni profesor.  Dekan u šk. 1929/30. Penzionisan 1936. (30.11.1936.)

 • Dr Grigorije Demčenko je primljen u državljanstvo KSHS i položio je  zakletvu 13.3.1925. godine.
 •  U 1928. dr Demčenko je stanovao u zgradi Pravnog fakulteta – Harambašićeva 22.
 • Obavljao je funkciju dekana 1929/30. godine. Tada je potpisao dopis Ministarstvu sa zahtevom da se ulaže u popravke zgrade. Opisuje stanje, da velika sala prima 1000 ljudi (sic !).  Najkritičnije je bio deo sa Vilsonove ulice: »Ovo je krilo bilo većim delom sasvim prazno, veoma zapušteno, prljavo, vlažno, hladno, sa razbijenim prozorima, užasnim nužnicima, pokvarenim prozorima, zidovima, vratima,..itd» dekan u potpisu – Demčenko. Pored toga dva puta je i  išao Ministru prosvete.250 000 popravka zgrade 222 81 1200250 000 popravka zgrade 222 81 1200adekanov izdekanov izvdekanov izve
 • Sličan dopis dekan Demčenko piše rektoru Beogradskog univerziteta: „Trospratna monumentalna zgrada fakulteta sa Sudentskim domom sasvim je gola, prazna i lišena najneophodnijih i najpotrebnijih stvari. Biblioteka je dobila dosada knjiga za 30 000 nem. maraka na račun reparacija. Sada fakultet nalazi, da bi bilo potrebno nabaviti knjiga još za 125 000 nem. maraka i nameštaj za celu zgradu za 75 00 nem. maraka,…“ (IAS, F: 228. 82. 46/1930 )
 • Za drugarske večeri u organizaciji Subotičkog oficirskog doma, prijavili su se: dr. Nikić Fedor, dr. Mihailo Čubinski, dr. Lazo Kostić inače jedini od pobrojanih rezervni oficir, dr. Ivo Milić, Grigorije Demčenko, i dr. Miodrag Aćimović. (IAS, F.228.339/1930)
 • Dekan Demčenko je primio najveću platu 1930. (IAS, F: 228.82.773,774/1930. Za jul 1930. najveću neto platu od 7125 dinara, koliko je primio dekan dr. Demčenko a najmanju 2398, što je bila plata docenta dr. Radomira Popovića.)
 • Dr Demčenko dobio odobrenje Ministrstva prosvete  da svoj veliki školski odmor može provesti u Francuskoj. (IAS, F:228.82. 817/1930)
 • SPISAK SEMINARA na Pravnom fakultetu u Subotici u školskoj 1930/31 godini
Red.br. Seminar iz: Ko predaje: Kada je osnovan
1. RIMSKOG PRAVA Milić dr. Ivo,

vanr. prof.

u zimskom semestru 1927/28 šk. god.
2. CRKVENOG PRAVA Sergije-Viktorovic-Troicki_slik

Troicki Sergije,

redovni prof.

u zimskom semestru 1926/27 šk. god.
3. ISTORIJE SLOVENA Demčenko Grigorije,

redovni prof.

u zimskom semestru 1926/27 šk. god.
4. ISTORIJE JUŽNIH SLOVENA Ivić dr. Aleksa,

redovni prof.

u zimskom semestru 1927/28 šk. god.
5. EKONOM. NAUČNI SEM. Kosić dr. Mirko,

redovni prof.

u zimskom semestru 1927/28 šk. god.
6. EKONOMSKE POLTIKE sl list 1

Mirković dr. Mijo,docent

u letnjem semestru 1928/29
7. NAUKE O FINANSIJAMA Savić dr. Jovan,

docent

u zimskom semestru 1927/28 šk. god.
8. KRIVIČNOG PRAVA Čubinski dr. Mihajlo,

redovni prof.

u letnjem semestru 1923/23
9. KRIVIČNO-SUDSKOG POSTUPKA Aćimović dr. Miodrag,

redovni prof.

u zimskom semestru 1926/27 šk. god.
10. DRŽAVNOG I USTAVNOG PRAVA Nikić dr. Fedor,

redovni prof.

u zimskom semestru 1927/28 šk. god.
11. ADMINISTRATIVNOG PRAVA Kostić dr. Lazo,

vanr. prof.

u zimskom semestru 1928/29 šk. god.
12. GRAĐANSKOG PRAVA Marković dr. Čedo, u zimskom semestru 1923/24 šk. god.
13. GRAĐANSKOG PRAVA Konstantinović dr. Mihajlo, vanr. prof. u zimskom semestru 1927/28 šk. god.
14. TRGOVAČKOG I MENIČNOG PRAVA Popović dr. Radomir,

docent

u zimskom semestru 1927/28 šk. god.

Od iduće šk. godine seminari će biti podeljeni na pet grupa: istorijsko-pravni, privatno-pravni, javno-pravni, krivično-pravni i ekonomsko-finansijski.

Dekan Pravnog fakulteta

 •  Odlikovani ordenom Sv. Save III reda: dr. Nikić Fedor, Demčenko Gligorije i dr. Aćimović Miodrag (IAS, F:228.82. 839/1930
 • F:228.86.161.1932

SRPSKOM PRAVOSLAVNOM PAROHIJSKOM ZVANJU U SUBOTICI

Pravnom fakultetu u Subotici je čast dostaviti Srpskom pravoslavnom parohijskom zvanju tražene aktom 26/32 podatke.

red. broj Prezime i ime zvanje god. rođenja familijarno stanje god. rođenja stan
1 Aćimović dr. Miodrag red. prof. 31.3.1876. žena Despina

sin Mihajlo

kći Jelena

 

29.9. 1926

14.7.1930

Subotica

Dunavsk. art. puka 7

2 Marković dr Čedomir red. prof. 4.1.1876. žena Mileva

sin Milivoje

kći Danica

sin Branislav

20.1.1883.

9.8.1908.

29.12.1910.

26.12.1920.

Beograd

Njegoševa 40

3 Ivić dr. Aleksa red. prof. 23.12.1881. žena Danica

sin Pavle

kći Mileva

30.9.1899.

1.12.1924.

10.10.1926.

Subotica

Park Kralja Petra 9

4 Demčenko Grigorije red. prof. 15.3.1869. žena Zinaida 18.10.1869. Subotica

Dunavsk. art. puka 3

5 Troicki Sergije red. prof. 14.3.1878. žena Lidija 12.3.1884. Subotica

Vilsonova 16

6 Konstantinović dr. Mihajlo vanred.

prof.

10.3.1897. žena Radojka

kći Pava

sin Radomir

33 god.

27.5.1925.

27.3.1928.

Subotica

Zmaj Jovina 17

7 Kostić dr. Lazar vanred.

prof.

15.3.1897. žena Zorka

kći Grozdana

sin Marko

kći Darinka

33 god.

3.10.1926.

17.9.1928.

30.10.1931.

Subotica

Rudićeva 2/a

8 Savić dr. Jovan docent 21.9.1893. žena Katarina

sin Miodrag

15.8.1894.

23.7.1930.

Subotica

Pravni fakultet

9 Popović dr. Radomir docent 13.11.1897. neženjen Subotica

Zmaj Jovina 17

10 Mirković dr. Mijo docent 28.9.1896. žena Stanka

sin Marko

Ivan

Vladimir

14.6.1901.

27.3.1925.

17.11.1926.

7. 9.1928.

Subotica

Trg Ćirila i Metoda

11 Šljivić Ljubomir sekretar 2.9.1872. že. Leposava

kći Ružica

Ljubica

7.5.1879.

3.6.1910.

4.4.1921.

Subotica

Pravni fakultet

12 Rjedkin Fedor priprav. 12.9.1883. žena Larisa

tašta Ljudmila

24.3.1898.

16.9.1876.

Subotica

Pravni fakultet

13 Kaćanski Milorad služitelj 26.12.1897. žena Bojana

kći Radojka

sin Đorđe

13.7.1902.

29.8.1926.

3.10.1927.

Subotica

Pravni fakultet

14 Katanić Slavko up. st. Doma 29.9.1896. žena Kosana

kći Milena

mati Terezija

23.5.1901.

2.8.1922.

59. god.

Subotica

Pravni fakultet

 

Dekan Pravnog fakulteta

Dr. M. Čubinski

 • IAS, F:228. 905/1933Raspored ispita u junskom ispitnom roku 1933 godine.
  Redn.

  broj

  PREDMETI  Kada se polaže Ko predsedava Primedba
                                I GODINA
  1 Enciklopedija prava 3,6,7. Dr. Ivić sala br.1
  2 Rimsko pravo 3,6,7,8,9. S. Troicki učionica br.3
  3 Crkveno pravo 3,6,7,8. Dr. Milić učionica br.3
  4 Ist. Slov. prava 8,9,10,12. Dr. Ivić učionica br.1
  5 Diplomatska istorija 3,5,6. G. Demčenko učionica br.1
  6 Narodna ekonomija 3,5,6,7. Dr. Savić učionica br.2
                                              II GODINA
  7 Ekonomska politika 8,9. Dr. Savić učionica br.2
  8 Građ. pravo I deo 3,5,6,7,8. Dr. Marković i

  Dr. Konstantinović

  učionica br.4 i

  biblioteka

  9 Drž. i ustavno pravo 7,8,9,10. Dr. Aćimović profesor. sala
  10 Krivično pravo 6. pismeni

  7,8,9,10.

   Dr. Aćimović pismeni u br.1.

  usmeni u prof. Sali

  11 Nauka o finansijama 3,5,6,8,9. Dr. Mirković učionica br.2
  12 Statistika

   

  7,8,9. Dr. Mirković učionica br.2
                                          III GODINA
  13 Građ. pravo II deo 9,10,12. Dr. Marković i

  Dr. Konstantinović

  učionica br.4 i

  biblioteka

  14 Adminis. pravo 14. i 16. Dr. Aćimović prof. sala
  15 Kriv. sud. postupak 12. i 13. Dr. Čubinski svečana sala
  16 Sudska medicina 12. i 13. Dr. Čubinski svečana sala
  17 Međ. javno pravo 14,16,17. Dr. Kostić prof. sala
                                           IV GODINA
  18 Građ. pravo III deo 16 pismeni

  17. i 19.

  Dr. Marković učionica br.4 i

  biblioteka

  19 Trgov. i menič. pravo 19, 20, 21. Dr. Marković učionica br.3
  20 Međun. priv. pravo 20,21,22. Dr. Marković učionica br.4 i

  biblioteka

  21 Građ. sud. postupak 20,21,22. Dr. Konstantinović učionica br.4 i

  biblioteka

  22 Stečajno pravo 21,22,23. Dr. Mirković učionica br.3

  Ispiti počinju u 8 časova pre i u 3 časa po podne

  Skreće se pažnja kandidatima da ispite polažu po redu utvrđenom Uredbom, a to je: da ne polažu ispite poznije godine dok ne polože ispite iz ranije godine. Ko protivno postupi nepravilno položeni ispit neće mu se priznati