Ludoš, Masarikovo, Crkveni šor (1929)


1929 3 2 2 47 JOSmanjAAa

Na karti Subotice iz 1929. nalazimo i neke detalje vezane za Ludoš, novo dobrovoljačko naselje – Masarikovo te toponim – Crkveni šor pored Ludoša.

MASARIKOVO 1929 3-2-2-47Masarikovo Crkveni