Socialno higijenska pitanja, 1935.


NAČELSTVO SREZA SUBOTIČKOG 8267/1937

29.9.1937. SUBOTICA

Naredba G. Ministra unutrašnjih poslova o ophođenju činovnika i uputstvo o ispitivanju narodnih potreba, izveštaj.

Na II br. 42611 od 29.6.1935 godine, KRALJEVSKOJ BANSKOJ UPRAVI DUNAVSKE  BANOVINE      II Upravno odeljenje  NOVI SAD

U vezi predmetne naredbe G. Ministra unutrašnjih poslova K. br. 902 od 27. 6.1935. godine, čast mi je podneti izveštaj za minulo tromesečje u sledećem:

Socialno higijenska pitanja

Po svom geografsko higijenskom položaju Subotica je grad, koji iziskuje intenzivnije mere socijalne higijene.  Znatan je broj građana plućnog oboljenja. Uzroci su nasleđe, ishrana i stanbeni uslovi. Potrebne su radi toga, institucije, gde bi se građani svih staleža mogli lečiti. A isto tako potrebno je, da se ovi krajevi što više pošumljavaju plemenitim biljkama, da bi se vazduh što više očistio od teške i opake prašine.  Usled nasprovedene kanalizacije preti opasnost lakog širenja zaraznih bolesti, naročito tifusa.    Još jedna opaka zaraza vlada Suboticom, a to je trahoma. Trebalo bi dići u Subotici antitrahomatsku stanicu, gde bi se isto tako besplatno lečili svi bolesnici te zarazne bolesti.

Sreski načelnik, Momirović