F.19 GIMNAZIJA „MOŠA PIJADE“ GIMNÁZIUM – SUBOTICA (1852- ), 1852-1977 (podaci, dileme…)


F.19 GIMNAZIJA „MOŠA PIJADE“ GIMNÁZIUM – SUBOTICA (1852- ), 1852-1977

 F 19 sumarni

Osnovni podaci o fondu

Količina arhivske građe: knj.227; k.16; 11,25 m

Jezik građe: srpski, latinski, nemački, mađarski

Stepen sređenosti: delimično sređenF19.91. Gimnazija

Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu

Kategorizacija: od velikog značaja

Osnovne karakteristike sadržaja građe:

Građa sadrži podatke o učenicima, a delimično o radu i finansiranju škole.PRVI MATURANTI GIMNAZIJE

Istorijat stvaraoca fonda:

U Subotici je u prvoj polovini devetnaestog veka postojala crkvena školska ustanova koja je u svom nazivu imala reč gimnazija. Međutim, temelj za pokretanje javne – svetovne gimnazije bio je dokument pod nazivom „Uputstvo za organizaciju gimnazija i srednjih škola u Austriji“ („Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Öesterreich“), koji je potpisao austrijski car Ferdinand, 15. septembra 1849. godine. Tim dokumentom, nastalim posle previranja u Ugarskom delu monarhije, vlast u Beču, očito svesna nedostataka u postojećem školskom sistemu u državi, želela je da reformiše obrazovni sistem. „Pokretač“ dokumenta bilo je Ministarstvo kulture i školstva. Tu je propisan oblik školstva koji je, uglavnom, aktuelan i danas, kako u samoj Austriji tako i u državama koje su proistekle iz Monarhije. Gimnazija traje osam godina, četiri godine niže i četiri više. Predavači su svetovna lica, moraju da specijalizuju predmete koje predaju itd. Srednja škola traje šest godina, tri niža i tri viša razreda.

1951 Nastavnici Gimnazije

Nastavnici u odelj. na mađarskom jeziku, 1951.

Madjarski spisak na slici

U početku, od školske 1852. godine, subotička Gimnazija radi samo sa četiri niža razreda. Kao potpuna velika Gimnazija postoji od 1862/63. godine (sa odeljenjima od prvog do osmog razreda). Od 1878/79. školske godine gimnazija dobija naziv GRADSKA. U 1899. godini nastavnici i učenici ulaze u novu zgradu u šestom kvartu, gde se i danas nalazi. Česti ratovi i promene društvenih uređenja uticali su i na česte promene naziva i karaktera škole. No, na osnovu rešenja Odeljenja za prosvetu APV u NOvom Sadu, od 12. novembra 1945. godine, br. 9743/45 osnovana je Državna potpuna mešovita gimnazija sa mađarskim nastavnim jezikom, koja je kao takva radila do 1946. godine. Godine 1950. menja naziv u „Viša mešovita gimnazija sa srpskohrvatskim nastavnim jezikom“. Rešenjem Narodnog odbora sreza Subotica, br. 01-19456 od 15. jula 1956. godine gimnazije sa srpskohrvatskim i mađarskim nastavnim jezikom spojene su u jednu, pod nazivom: „Gimnazija Moša Pijade Gimnázium – Subotica“. Somborac VeraReformom školstva Gimnazija kao srednja škola ostala je od petog do osmog razreda, što je od školske godine 1958/59. beleženo kao prvi, drugi, treći i četvrti razred. Gimnazija je ukinuta 1976/77. godine. Škola koja ju je nasledila je imala odeljenja prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera.I b 1975

Istorijat fonda:

Građa je preuzeta iz zgrade Gimnazije od škole koja je 1988. godine radila u tim prostorijama. Spisa iz ranog vremena rada Gimnazije nema, a sačuvana građa je iz poslednjeg perioda rada škole.47 II 87 1925

Stepen sačuvanosti:

Knjige su manjim delom sačuvane.47 1492 289 1921 Ivan Vojnic Tunic direktor

Spisi su fragmentarno sačuvani.

uvoduvod2uvod3

 

SOKCIC 19 3 1913 otac Paja

Upis Josip Šokčić

prepisi iz građe:

F:19.093.  Glavna knjiga učenika 1922/23

Ime i prezime

Rođen Roditelj
Olga Matijević, rk Subotica 14.02.1912. Otac Stevan, kr.j.bel.

Sokolska 14

Željko  Riger, Mađar, rk Subotica, 7.03.1912. Deziderije
Orijen Skaljer, Hrvat, rk Opatija,  1912 Lovro, odvjetnik
Todor Dedakin, prravo. Beč, 22.08.1912. Lazar
Margita Dohanj, jev. Subotica, 9.05.1912. Adolf, trgovac
Margita Glas, jev. St. Moravica, 4.08.1912. Eduard
Ana Goldner, jev. Baja, 1912 Eduard
Dragutin Holender, jev. Čonoplja Lazar
Vladislav Levental, jev. Bački Krstur, 1912 Henrik
Vladislav Seneš, jevrej Baja Koloman
Mirko Šulman, jevrej Bačka Topola, 1912 Otac Ignjat, tvorničar umro

Mati r. Presburger

Ivan Ivković Ivandekić Subotica, 1.02.1912. Ivan Ivković Ivandekić, inž
Milivoj Jankač, hrvat Banjaluka, 18.11.1910 Matej
Radomir Pupin Idvor, 15.08.1909  
Vesna Skaljer Opatija, 16.02.1911 Lovro
Zvonimir Jankač, hrvat Banjaluka, 7.08.1909.  
Veljko Šibalić Budimpesta, 2.09.1909 Milan
Dinulović Mila Beograd, 15.11.1909 Radivoj, up.pozorišta
Olga Holender Čonoplja, 9.10.1910 Salamon
Berger Đeno Subotica, 17.2.1908 Jakov, mlinar
Goldner Mirko Baja, 9.9.1909 Ede
Milić Andro Istra, 1909 umro 21.11.1922 Dr Ivo Milić
Drina Skaljer Pola, 16.5.1909 Lovro
Aleksandar Pletikosić, Bunjevac Subotica, 28.7.1908 Andrija, advokat
Magdalena Matijević

Bunjevka

Subotica, 27.9.1906 Dr Stipan
Stojanka Protić Vršac, 25.3.1907 Marko, sveštenik
Anica Mikić Opovo,1905  
Mara Mikić Opovo, 1906  
Gabor Đorđe, rk Budimp. 22.1.1912 Gabor, fabrikant
Vermeš Đorđe, ref Subotica, 22.4.1912 Dragutin, zemljoposednik
Otmar Majer, rk Temisvar, 11.11.1911 Vojislav, trgovac
Dezider Brumer Subotica,14.1.1911 Julije, trgovac
Aleksandar Frenkel Ruma, 1911 Ignjat, trgovac

Seg. Vin 213

Klara Frenkel St. Bečej, 1911 Aleksandar,trgovac

Skotus viator 14

Leo Goldner Baja, 5.10.1911 Bela
Lili Schreger S.Mitrovica, 1911 Ljudevit
Mirko Šreger

Ispisao se 1923. zbog bolesti

S. Mitrovica, 1909 Isto,
Ladislav Berger Bezdan, 1907 Julije
Ladislav Presburger, jevrej Subotica, 1907 Marko, obućar
Klara Roth Subotica, 15.9.1907 Armin

 

F:19.096.  Glavna knjiga učenika 1925/26

Ladislav Frenkel Ruma 1.3.1915 Ignjat
Nikola Karakašević Novi Bečej 27.10.1915 Pok.Gavro, vel. kapetan
Josip Šokčić Subotica 19.3.1913. Paja Kujundžić, mlinar, staratelj
Ilija Šibalić Budimpešta 29.7.1913. Milan, kafedžija
Petar Gencel Subotica 13.12.1914. Petar,činovnik
Josip Šokčić Subotica 30.5.1915. Gavra,
Milan Dolinka Subotica 13.8.1914. Vaso, dir. Ribarskog centra?Apatin

Stanuje – Emilija Radić,

Zmaj Jovina 20

Andrija Brumer Subotica 14.4.1914. Julije, fabrikant
Lazar Stipić

Napustio školovanje 1925

Subotica 2.6.1914. Lazar, zemljoradnik

 

Karlo Holender Čonoplja 4.11.1912. Lazar, trgovac
Vladislav Levental Ruski krstur 11.7.1912. Henrik, trgovac
Vladislav Seneš Baja, 7.10.1912 Koloman, trgovac
Mirko Šreger Sr. Mitrovica 7.5.1909 Ljudevit, trgovac
Đorđe Gabor Budimpešta 22.1.1912. Bela, fabrikant
Koloman Hofman Subotica 10.10.1910. Koloman, fin. Senator
Leona Holender Čonoplja 14.12.1908 Samuel
Pavle Holender Kula 21.7.1908. Dr David, lekar
Tiburcije Krishaber, jevrej Subotica 17.2.1908 Eugen, dir. Banke